پایان کلینیک تخصصی مربیان شنای کشور در سرعین اردبیل

  • نوشته شده توسط 

پایان کلینیک تخصصی مربیان شنای کشور در سرعین اردبیل و با حضور مربیان خوب استان فارس آقایان حسین کریم زاده , حسین  فرزامفر و سعید روستا

بازگشت به بالا