جلسه مجمع سالیانه روسا و نوابین محترم هیئت های شنای شهرستانهای فارس دوشنبه مورخ95/02/06

  • نوشته شده توسط 

جلسه مجمع سالیانه روسا و نوابین محترم هیئت های شنای شهرستانهای فارس دوشنبه مورخ 6/2/95 با حضور معاونت محترم ورزشی اداره ورزش و جوانان استان فا

احتراماً به اطلاع می رساند که جلسه مجمع سالیانه روسا و نوابین محترم هیئت های شنای شهرستانهای فارس دوشنبه مورخ 1395/02/06 با حضور معاونت محترم ورزشی اداره ورزش و جوانان استان فارس و نماینده محترم فدراسیون شنای کشور در محل سالن کنفرانس هیئت سوارکاری استان فارس به آدرس شیراز-استادیوم ورزشی حافظیه رأس ساعت 8/30 صبح آغاز می گردد،لذا حضور رئیس محترم هیت شنای آن شهرستان به همراه نائب رئیس محترم الزامی می باشد.

بازگشت به بالا