نتایج روز اول مسابقات شنای جام فجر پارسیان

  • نوشته شده توسط 

مسابقات شنای قهرمانی نوجوانان کشور در قالب جام فجر پارسیان به میزبانی استخر انقلاب شیراز از دیروز صبح با شرکت 33 تیم باشگاهی آغاز گردید

 مسابقات شنای جام فجر پارسیان آغازشد
مسابقات شنای جام فجر پارسیان  رده سنی نوجوانان با حضور 33تیم باشگاهی در استخرانقلاب شهر شیراز آغاز شد.
 به گزارش روابط عمومی هیات شنا استان فارس،  دراین دروه از مسابقات جام فجر پارسیان 485 مربی ،داور، ناظر – شناگر حضور دارند.
در روز اول این رقابت ها نتایج زیر بدست آمد:

جهت دریافت فایل نتایج مسابقات گروه سنی 11- 12 سال کلیک نمایید.

جهت دریافت فایل نتایج مسابقات گروه سنی 13 تا 14 سال کلیک نمایید.

100 متر کرال پشت           ( 12 – 11 سال )

وحید درخشنده            آموزش و پرورش اصفهان                       مقام اول

ایلیا زرین کمر                         اصفهان ب                                  مقام دوم

امیرحسین بابایی                       زنجان                                     مقام سوم

100 متر آزاد          ( 14 – 13 سال )

امیرمحمد عزیزی               امیر مرشد البرز                                 مقام اول

علی فتحی                         خراسان رضوی                                 مقام دوم

آروین صارمی                   هیئت شنای فارس                             مقام سوم

400 متر آزاد     ( 14 – 13 سال)

امیر محمد عزیزی مقدم              امیرمرشد البرز                       مقام اول

آروین صارمی                            هیئت شنای فارس                   مقام دوم

علیرضا ملکی                           هیئت شنای تهران                 مقام سوم

100 متر پروانه       ( 12 – 11 سال )

مهران قاسمم زاده            هیئت شنای استان تهران                 مقام اول

کیارش معتمدی              آموزش و پرورش اصفهان                  مقام دوم

حسین صدیقی                       خراسان رضوی                          مقام سوم

200 متر مختلط انفرادی   ( 12 – 11 سال )

مهران قاسم زاده                 هیئت شنای تهران                         مقام اول

کیارش معتمدی               آموزش و پرورش اصفهان                  مقام دوم

محمد مظاهری                 آموزش و پرورش اصفهان                  مقام سوم

200متر پروانه  ( 14 –  13 سال )

سیدعلی اکبر صفوی مقدم        پیشگامان یزد               مقام اول

امیر خسور                       پیشگامان یزد                 مقام دوم

امیرسینا حسنلو             هیئت شنای زنجان          مقام سوم

200 متر آزاد      ( 12 – 11 سال )

مهران قاسم زاده            هیئت شنای تهران               مقام اول

ایلیا نادرنژاد                       گیلان                           مقام دوم

کیارش معتمدی        آموزش و پرورش اصفهان        مقام سوم

100 متر قورباغه         ( 14- 13 سال )

فرشید قناعتی          خراسان رضوی                     مقام اول

علی سرواند                  کرمانشاه                          مقام دوم

فرجاد محمودی            موج تهران                        مقام سوم

50 متر قورباغه ( 14 – 13 سال )

فرشید قناعتی       خراسان رضوی                        مقام اول

علی سراوند                  کرمانشاه                          مقام دوم

امین مهدی زاده       خراسان رضوی                     مقام سوم

50 متر پروانه         ( 12 – 11  سال )

مهران قاسم زاده             هیئت شنای تهران         مقام اول

کیا افضلی                             کرمانشاه                  مقام دوم

ایلیا نادر نژاد                            گیلان                    مقام سوم

 

 

200×4 متر آزاد تیمی  ( 14 – 13 سال )

خراسان رضوی                      مقام اول

آموزش و پرورش اصفهان          مقام دوم

هیئت شنای تهران                  مقام سوم

و در پایان روز اول در رده سنی 14 – 13 سال تیم خراسان رضوی با مجموع 194 امتیاز اول، هیئت شنای تهران با 183 امتیاز دوم و آموزش و پرورش  اصفهان با 169 امتیاز سوم شدند.

در مجموع روز اول در رده  سنی   12 – 11 سال نیز تیمهای آموزش و پرورش اصفهان ، خراسان رضوی و اصفهان  ب اول تا سوم شدند.

بازگشت به بالا