مسابقات شنا قهرمانی کشور رده سنی 12 - 11 سال و 14 - 13 سال با عنوان جام فجر پارسیان

  • نوشته شده توسط 

مسابقات شنا قهرمانی کشور رده سنی 12 - 11 سال و 14 - 13 سال با عنوان جام فجر پارسیان به میزبانی هیئت شنای استان فارس در شیراز


مسابقات شنا قهرمانی کشور رده سنی 12 - 11 سال و 14 - 13 سال با عنوان جام فجر پارسیان به میزبانی هیئت شنای استان فارس در شیراز از تاریخ 94/11/20 لغایت 94/11/23 برگزار میگردد، لازم به ذکر است که تعداد 450 نفر از 
سراسر کشور در غالب 34 تیم در مسابقات مزبور حضور دارند
مراسم افتتاحیه روز اول مسابقات رأس ساعت 15/30 شروع میگردد.


بازگشت به بالا