آیین نامه جام فجر پارسیان

  • نوشته شده توسط 

مسابقات شنای مسافت بلند رده های سنی نوجوانان زیر 15 سال (12 - 11 سال و 14 - 13 سال)دربخش پسران از تاریخ 94/11/19 لغایت 94/11/23

جهت دانلود فایل کامل آیین نامه لطفا کلیک نمایید

دریافت فایل

مسابقات شنای مسافت بلند پسران

جام فجرپارسیان

رده سنی 11-12 و13-14 سال (متولدین 1380-1383)

20 لغایت 23 بهمن ماه – استان فارس

بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت بلند در رده سنی 11-14  سال پسران تحت  عنوان - جام فجرپارسیان -  جهت توسعه كمي و كيفي شناي كشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضي است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذكور اقدام فرمائید.   

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) سرپرست 1 نفر      

ب) مربی 2 نفر 

ج) ورزشکار 8 نفر (11-12 سال) 9 نفر (13-14سال)

حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار  20  نفرخواهد بود.            

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده سنی(پسران)

متولدین

ورود به اردو

شروع مسابقات

پایان مسابقات

خروج از اردو

11-12 سال

13-14 سال

1383-1382

1381-1380

بعدازظهردوشنبه 19/11/1394ساعت 14:00

20/11/1394

22/11/1394

صبح روز جمعه23/11/1394 ساعت 09:00

²محل استخر برگزاری  و خوابگاه شناگران:

محل برگزاری : استان فارس- شهرستان شیراز- ابتدای بلوارچمران- بعد از بیمارستان حافظ- استخربین المللی انقلاب

محل خوابگاه و پذیرش : استان فارس- شهرستان شیراز ­_ بلوار مدرس _ کوی زهرا _ خوابگاه 22 بهمن_  تلفن 07137276204

مسئول پذیرش و خوابگا ه: آقای غلامرضا توتونچی با شماره تلفن 09173136192   تلفن استخر انقلاب 07136290522

مسئول ثبت نام : آقای مجید ترکمان با شماره تلفن 09176867179 تلفن هیات شنای استان فارس 07136286923

مسئول ایاب و ذهاب : آقای بمانعلی امجدیان با تلفن 09177018272 مسئول غذاخوری: آقای فرزاد استوار با تلفن 09177319054

²چگونگی برگزاری مسابقات:

1- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.                          

2- مسابقات صبح رأس ساعت 9 و عصر رأس ساعت 17 آغاز خواهد شد.                               

3- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرين رشته در بعدازظهر آخرين روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم واهداي كاپ قهرماني به تيم هاي برتر برگزار خواهد شد.   

4- اهداء احکام قهرمانی جام پارسیان  بعهده هیات شنا ی استان فارس می باشد.             

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت 21 روز قبل از مسابقات (19/11/94)در محل خوابگاه  انجام خواهد شد.                

²دستورجلسه :   

1- تلاوت قرآن کریم                         

2- خیر مقدم      

3- حضور و غیاب تیم ها

4- شرح نحوه برگزاری مسابقات     

5-آخرین مهلت زمانی جهت حذف شناگران توسط سرپرستان تیم ها

توجه : اعضای کمیته ژوری ( فنی وانضباطی)  به شرح ذیل می باشند:

ناظرفنی فدراسیون 
ناظرداوری فدراسیون 
سرپرست کل مسابقات
سرپرست اجرایی مسابقات
سرداور مسابقات

²مدارک مورد نیاز:

1-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار

تبصره1: چنانچه ورزشکاری دارای شناسنامه عکس دار نباشد، ارائه گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر(از آموزش و پرورش)  یا اصل شناسنامه والدین الزامی است.  

2- یک قطعه عکس 4×3

3- کارت بیمه پزشكي ورزشی (صادره 1394)              

4- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه 2 (ویژه مربی)

5-همراه داشتن کارت ملی

تبصره 2 : تصویر اسکن شده (با نام هر شناگر ثبت گردد ) مدارک فوق فقط از طریق ارسال فایل الکترونیکی انجام   می پذیرد ،لذا همراه داشتن اصل مدارک الزامی است.

6- فایل اسکن شده مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ 12/11/94 از طریق ارسال فایل الکترونیکی  به آدرس ایمیل هیأت شنا ی استان فارس به آدرس الکترونیکی :                                                                    Shenafars@gmail.comارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.

 جهت هماهنگی و ارسال فایل الکترونیکی مدارک و کسب اطلاعات بیشتر بادبیرهیات شنای استان  آقای غلامعلی صلاح با تلفن  09173383367 تماس حاصل نمائید.

* تذکرمهم :

شناگران درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضيحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذكور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی؛ صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.         

²امورمالی

1-کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غیره) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان ، غذا و سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر- مسابقه مبلغ  دو میلیون و نه صد هزار ریال (000/900/2ریال) خواهد بود.که می بایست به شماره حساب 0109399617007  بانک ملی شعبه رحمت آباد بنام هیئت شنای استان فارس واریز و فیش یا رسید دریافتی آنرا به آدرس پست الکترونیکی هیات شنای استان فارس  (Shenafars@gmail.com) ارسال گردد.

2- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

1- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.   

2- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.                        

3- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.

4- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.  

5- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.  

6- تایپ اسامی و رکورد شناگران در برگه ارنج الزامی است از دریافت برگه ارنج دست نویس شده ممانعت می گردد.

7- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (000,000, 1 ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.  

8- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر 30 دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(500,000ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.            

9- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

10- ارسال اعلام آمادگی  تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری 12/11/1394  و ارسال برگه ارنج تایپ شده  تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری 15/11/1394  الزاماً از طریق نمابر 07136286924و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (Shenafars@gmail.com) امکان پذیر است . پس از اتمام تاریخ مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد اعلام آمادگی و برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.

تذکر مهم: ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ، برنامه روزانه مسابقات ، فرم مشخصات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًبافرم تکمیلی مشخصات  نفرات (شناگر ، مربی، سرپرست) طبق مندرجات ماده 10 ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج(تکمیل فرم مخصوص ارنج) تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد. 

 

ماده 11: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندی های بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

تبصره3 : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

تبصره4 : با توجه به بخشنامه ارسالی فدراسیون به هیات ها به شماره نامه 2126/94/ص/260 مورخ24/9/94مبنی براینکه هرگونه فعالیت در حوزه فدراسیون شنا تنها با ثبت اطلاعات در باشگاه هواداری Club.irsf.ir   امکان‌پذیر خواهد بود. بدیهی است از تاریخ ابلاغ این نامه هیچ‌گونه فعالیتی برای شناگران بدون ثبت اطلاعات در پرتال باشگاه هواداری فدراسیون امکان‌پذیر نیست. لذا خواهشمنداست نسبت به ثبت اطلاعات شناگران تیم /هیات قبل از اعزام  به این مسابقات اقدام و تصویر برگ ثبت را به مسئول پذیرش فجرپارسیان تحویل نمایید.

تبصره 5 : ملاک انتخاب تیم منتخب کودکان 11-12 سال کشور جهت اعزام به مسابقات جام رومی( قونیه) ترکیه 2016 نتایج کسب شده در این مسابقات خواهد بود.(مبنای سن، تاریخ میلادی است)

بازگشت به بالا