جشنواره گراش

  • نوشته شده توسط 

مسابقات شنای جشنواره شناگران زیر 12 سال هیئت شنای استان فارس در مورخ 20 و 21 آذرماه سال 1393 در شهرستان گراش و با حضور جناب آقای مداحی فرد ریاست هیئت شنای استان فارس و جناب آقای دبیری ریاست هیئت نجات غریقاستان فارس و جناب آقای غلامعلی صلاح دبیر هیئت شنای استان و جناب آقای میرزا اکبری ریاست تربیت بدنی شهرستان گراش و جمعی از بزرگان و پیشکسوتان شهرستان گراش و اولیاء محترم شناگران در استخر آبشار اندیشه و در شش رده سنی و در دو رشته 50متر آزاد و 50 متر کرال پشت برگزار گردید. در این مسابقه شناگران شیراز - لارستان و گراش به رقابت پرداختند. 

 گروه سنی متولدین  1386

 در رشته 50 متر کرال پشت: 

1-       علی پذیرش از شیراز مقام اول

2-     ارشیا آستانه از شیراز مقام دوم

3-     عرفان الهی فرد از شیراز مقام سوم

 در رشته 50 متر آزاد:

1-       ارشیا آستانه از شیراز مقام اول

علی پذیرش از شیراز مقام دوم
عرفان الهی فرد وکیان قامتی از شیراز مشترکاً مقام سوم

گروه  سنی متولدین  1385

 در رشته 50 متر کرال پشت:

محمد امین گل آذر از شیراز مقام اول
میثم حسن زاده از شیراز مقام دوم
پرهام سرایلو از شیراز مقام سوم

 در رشته 50 متر آزاد:

محمد امین گل آذر از شیراز مقام اول
پرهام سرایلو از شیراز مقام دوم
میثم حسن زاده از شیراز مقام سوم

 

گروه سنی متولدین  1384

در رشته 50 متر کرال پشت:

1-علی صفایی از شیراز مقام اول

2-علی شمس از شیراز مقام دوم

3-امیررضا خورشیدی از شیراز مقام سوم

 

در رشته 50 متر آزاد:

1-علی صفایی از شیراز مقام اول

2-علی شمس از شیراز مقام دوم

3-امیررضا خورشیدی از شیراز مقام سوم

گروه سنی متولدین  1383

در رشته 50 متر کرال پشت:

1-علیرضا اله دادی از شیراز مقام اول

2-علی شهشهانی از شیراز مقام دوم

3-کیارش ایرجی از شیراز مقام سوم

 

در رشته 50 متر آزاد:

1-علیرضا اله دادی از شیراز مقام اول

2-علی شهشهانی از شیراز مقام دوم

3-شایان کاظمی از گراش مقام سوم

 

گروه سنی متولدین  1382

در رشته 50 متر کرال پشت:

1-محمد جواد ظریفخواه از شیراز مقام اول

2-محمد حسین سیاوشی از گراش مقام دوم

3-رضا گلخنی از لارستان مقام سوم

 

در رشته 50 متر آزاد:

1-محمد جواد ظریفخواه از شیراز مقام اول

2-محمد حسین سیاوشی از گراش مقام دوم

3-کیوان یزدان پناه از لارستان مقام سوم

 

گروه سنی متولدین  1381

 

در رشته 50 متر کرال پشت:

1-علی حیدر نژاد از شیراز مقام اول

2-سینا جمالی فراز شیراز مقام دوم

3-صابر خرم نیا از لارستان مقام سوم

در رشته 50 متر آزاد:

سینا جمالی فر از شیراز مقام اول
علی حیدر نژاد از شیراز مقام دوم
ابوالفضل بهروان از لارستان مقام سوم

 

در هر چه بهتر برگزار شدن این مسابقات جناب آقای مداحی فرد و جناب آقای صلاح از شیراز و همچنین سرپرستان بزرگوار در شهرستان گراش سرکار خانم جعفریان ریاست هیئت شنا و جناب آقای فروزان مدیریت استخر آبشار اندیشه و دیگر عزیزان و کارکنان استخر آبشار اندیشه که در اسکان شناگران و اولیائی محترم آنها نهایت محبت و از خود گذشتگی را ابراز نمودند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

بازگشت به بالا