مسابقات شنای استانی ویژه آقایان

  • نوشته شده توسط 

مسابقات شنای استانی ویژه آقایان جنوب استان

مسابقات شنای استانی ویژه آقایان جنوب استان پنج شنبه مورخ 1394/09/12 با حضور تیم های فسا، استهبان، لارستان، فیروزآباد و گراش در شهرستان گراش انجام پذیرفت و همچنین در تاریخ 1394/09/13 مسابقات شنا در شمال استان در شهرستان مرودشت با حضور تیم های کازرون، سپیدان، آباده، اقلید و مرودشت در شهرستان مرودشت انجام پذیرفت و نیز دور دوم مسابقات مزبور پنج شنبه مورخ 1394/09/26 ویژه شمال استان در شهرستان آباده و نیز ویژه جنوب استان جمعه 1394/09/27 در شهرستان فسا ادامه مسابقات انجام می پذیرد.

بازگشت به بالا