نتایج مسابقات لیگ شنا شهرستانهای استان فارس

  • نوشته شده توسط 

نتایج مسابقات لیگ شنا شهرستانهای استان فارس فسا – جمعه 94/8/29

نتایج مسابقات لیگ شنا شهرستانهای استان فارس

فسا – جمعه 94/8/29

منطقه شمال

شهرستان آباده                408 امتیاز

شهرستان سپیدان           395  امتیاز

شهرستان مرودشت          220 امتیاز

شهرستان خرم بید           133 امتیاز

 

 

منطقه جنوب

شهرستان فسا              470  امتیاز

شهرستان گراش           455  امتیاز

شهرستان لارستان       435 امتیاز

شهرستان اوز                277 امتیاز

شهرستان فیروزآباد         104 امتیاز

 

                                                                                                                             هیئت شنای استان فارس

                                                                                                                      سرپرست مسابقات : سرکار خانم زرآور

بازگشت به بالا