دستورالعمل برگزاري مسابقات لیگ شنای جام خلیج فارس پاییز 1394

  • نوشته شده توسط 

هیئت شناي استان فارس براساس برنامه راهبردی در جهت رسیدن به هدف مورد نظر و جذب سرمایه و استعدادیابی رده های سنی پایه درنظر دارد،

سومین دوره مسابقات لیگ شنای جام خلیج فارس  را در استان با توجه به شرایط زیر برگزار نماید.

جهت دریافت فایل دستورالعمل کلیک نمایید

 

 

ماده 1 : شرایط اعضای تیم

1-1: مسابقات در رده های  سنی زیر برگزار می گردد.

            8 و زیر 8 سال        (متولدین 86 به بالا)

             10-9  سال            (متولدین85-84)

            12-11  سال            (متولدین83-82)

              14-13  سال           (متولدین80-81)

            15+ سال                79-78-77- ......          

1-2: تعدا نفرات  هر تیم حداکثر 28  نفر می باشد که شامل اعضای زیر می باشد.

رده سنی 8 و زیر 8 سال 5  نفر

 رده سنی 10-8  سال 5  نفر

 رده سنی 12-11 سال 5  نفر

  رده سنی 14-13  سال 5  نفر

ورده سنی 15+ سال 5 نفر به همراه دو مربی و  یک سرپرست  جمعا  28  نفر

 در مسابقات لیگ شهرستانها تیم های شرکت کننده در صورت هماهنگی با هیئت استان می توانند یک داور کارت دار به محل برگزاری مسابقات اعزام نماید. که باید در آلبوم مربوطه به تأیید هیئت شنا و اداره ورزش و جوانان آن شهرستان رسیده باشد. درضمن هزینه ایاب و ذهاب و تغذیه به عهدة هیئت شهرستان و حق الزحمه داوری به عهده هیئت استان می باشد.

1-3: شناگران در دور اوّل صرفاً باید از شناگران بومی استفاده نماید.

ماده 2 : مدارک مورد نیاز

2-1: اصل و کپی شناسنامه

2-2: کارت بیمه ورزشی

2-3: گواهی تحصیلی عکس دار ممهور به مهر آموزشگاه

2-4: آلبوم تیمی عکس دار (شناگران – یک مربی – یک سرپرست – یک داور) مهمور به مهر هیئت شنا و تأیید به اداره ورزش و جوانان شهرستان

2-5: عکس 4Ï3  (2 قطعه)

2-6: گواهینامه دوره بازآموزی سال 94 مربی تیم و تصویر کارت داوری داور اعزامی به مسابقات

2-7: فرم رضایت نامه ولی شناگر  (فرم ضمیمه)

ماده 3 : مراحل و مواد مسابقات

3-1-در لیگ شهرستانها تیم ها در دو گروه با هم به رقابت می پردازند:

           الف) گروه شمال: تیم های شمال استان بر اساس تقسیم بندی سال گذشته

           ب) گروه جنوب: تیم های جنوب  استان بر اساس تقسیم بندی سال گذشته

نکته: مسابقات مربوط به  پسران ودختران  کلاً در دو مرحله انجام می گردد و از هر گروه دو باشگاه به مرحله نهایی صعود می کند که این 4  تیم شهرستانی به همراه 3 تیم از باشگاه های شیراز که به لیگ برتر صعود کرده اند با هم  به رقابت می پردازند تا در نهایت تیم های باشگاهی اوّل تا سوّم لیگ برتر استان مشخص می گردد.

3-2: مسابقات در لیگ شهرستانها به صورت زیر برگزار خواهد شد.

 هفته اول

گروه سنی زیر 10 سال:

1- 50  متر آزاد                   2- 50  متر کرال پشت               3- 50Ï4  متر آزاد تیمی 

مواد مسابقات انفرادی در گروه های سنی 11-12 سال و 13-14 و 15+ سال در این هفته 100 متر می باشد.   

هفته دوم:

1-50  متر قورباغه                 2-  50  متر پروانه                3- 50Ï4  متر مختلط تیمی:

نکته: در هفته دوم در رده سنی11-12 و 14-13  سال  و 15+ سال مسابقات 50  متر قورباغه در مسافت 100  متر انجام می شود.

ماده 4: زمان ، محل و میزبان  برگزاری مسابقات

بازگشت به بالا