برگزاری جلسه هیئت شنای استان فارس با حضور کمیته ی شیرجه و مربیان

  • نوشته شده توسط 

هیئت شنای استان فارس با حضور کمیته ی شیرجه و مربیان مربوطه و با حضور نفرات ذیل تشکیل جلسه داد:

محمدکاظم مداحی فرد       رئیس محترم هیئت شنا،شیرجه و واترپلوی استان فارس

غلامعلی صلاح                   دبیر محترم هیئت شنا،شیرجه و واترپلوی استان فارس

حمید ساریخانی                مسئول کمیته شیرجه استان فارس

رضا عباسی                       مربی شیرجه

علیرضا شریفی                مربی شیرجه

محمد کارگر                     مربی شیرجه

موارد و موضوعاتی در راستای پیشرفت و توسعه ی ورزش زیبای شیرجه مطرح و پس از بررسی مورد موافقت قرار گرفت، از جمله:

  • نصب بنرهای تبلیغاتی در استخرهای مختلف در خصوص استعدادیابی
  • حضور مربیان شیرجه جهت استعدادیابی ضمن اجرای طرح سباح
  • استفاده از سالن ژیمناستیک جهت تمرینات خارج از آب
  • تهیه ترامپولین
  • تهیه دوربین جهت استفاده در تمرینات و مسابقات

بازگشت به بالا