جلسه مسئولین هیئت های شنا و نجات غریق استان با مدیران برتر استخرهای شیراز

  • نوشته شده توسط 

بگفته روابط عمومی هیئت شنای استان فارس طاهری : جلسه ای مورخ 94/7/15 در محل دفتر هیئت شنای استان فارس با حضور مدیران ارشد استخر های شیراز برگزار

گردید ، در این جلسه آقایان فاطمی و مشکل گشا از احسان – منقاد از کوثر – بهمنی از آیت اله ربانی – مرسانی از عقاب – عابدی از بعثت – صباغ زاده از حجاب – تواضع از صاایران – اعرابی از برق – بارون زاده از شاد زیست – فرهنگ مهر از آزادی ومحمدکاظم مداحی فرد ریاست هیئت شنای استان فارس، ریاست هیئت نجات غریق استان فارس جناب آقای دبیری، ریاست هیئت شنای شیراز جناب آقای رسول خسروی، نائب رئیس هیئت شنای استان فارس و مدیریت استخر علوم پزشکی سرکار خانم فروزنده زرآور و آقای غلامعلی صلاح دبیر هیئت شنا و مدیر استخر بین المللی انقلاب  برگزار گردید.

موارد مطرح شده در جلسه شامل:

  1. اجرای آموزش شنای طرح سباح و یکسان سازی آن در سال جاری با همکاری اداره کل آموزش و پرورش و هیئت شنای استان فارس و شیراز
  2. اجرای مسابقات قهرمانی لیگ شنای استخرهای شیراز و نحوه برگزاری آن در سال جاری
  3. برنامه هماهنگ سازی و اجراء طرح وزارت ورزش مبنی بر تیم داری استخرهای شنای کشور
  4. بحث و بررسی مشکلات استخرها و چگونگی اجراء طرح توسعه شنای کشور
  5. چگونگی اخذ پروانه فعالیت مجموعه های آبی از فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به بالا