یک بار دیگر شنای فارس توانست در مسابقات برون مرزی بدرخشد

  • نوشته شده توسط 

بدینوسیله کسب مقام سومی تیم ملی شنای کشور با حضور آقایان احمدرضا جلالی و امیر محمد شجاعی فر از فارس

را در مسابقات آسیائی کشور تایلند در رشته 100×4 متر مختلط تیمی را به جامعه بزرگ شنای فارس و خانواده ایشان تبریک میگوئیم.

بازگشت به بالا