اطلاعیه قابل توجه بانوانی که پیش از سال 1383 گواهی مربیگری دریافت کرده اند.

  • نوشته شده توسط 

برای تبدیل گواهی های قدیم به کارت کوچک و گواهی جدید با در دست داشتن مدارک زیر به دفتر هئیت شنای استان فارس مراجعه نمایند.

قابل توجه بانوانی که پیش از سال 1383 گواهی مربیگری دریافت کرده اند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا ، شیرجه و واترپلو گواهینامه های مربیگری آن دسته از بانوانی که قبل از سال 1383 موفق به گذراندن دوره های مربیگری خود شده اند . توسط انجمن شنای بانوان صادر شده است از این رو واحد آموزش هئیت شنای استان قصد جمع آوری و صدور گواهی جدید برای این اشخاص دارد .

برای تبدیل گواهی های قدیم به کارت کوچک و گواهی جدید با در دست داشتن مدارک زیر به دفتر هئیت شنای استان فارس مراجعه فرمایید.

مدارک لازم :

کپی شناسنامه

کپی کارت ملی

واریز مبلغ 600000 ريال به حساب شماره 0108761131000 بانک ملی به نام فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران .

2 قطعه عکس 3*4

با سپاس 

بازگشت به بالا