کسب مقام سوم تیم شیرجه منتخب فارس و کسب مدال نقره

  • نوشته شده توسط 

کسب مقام سومی تیم شیرجه منتخب فارس را در مسابقات کشوری تهران و کسب مدال نقره آقای محمدجلیلی زرین حقیقی

را به عموم ورزشکاران ، جامعه ورزش فارس و خانواده ایشان تبریک می گوئیم.

امتیاز آوران و افتخارآفرینان:

علیرضا شریفی – محمد کارگر – کیوان شعله – آرش امیری – محمد جلیل زرین حقیقی – محمدامین مهرآئین – عرفان کیا – حسین نام آور

مربیان تیم آقایان :

حمید ساریخانی – رضا عباسی

بازگشت به بالا