برگزاری مسابقات شنای جشنواره سراسری کشوری

  • نوشته شده توسط 

برگزاری مسابقات شنای جشنواره سراسری کشوری مکان استخر بین المللی انقلاب

تاریخ برگزاری : دختران  دوشنبه 94/6/16 و پسران  سه شنبه 94/6/17

زمان برگزاری : ساعت 14:30 بعد از ظهر  لغایت ساعت 19

رده های سنی 7 سال ، 8 سال ، 9 سال ، 10 سال ، 11-12 سال  به صورت تفکیک برگزار می گردد.

بازگشت به بالا