جلسه ای با حضور مسئولین هیئت شنا و مهدکودک های دارای استخر استان فارس

  • نوشته شده توسط 

جلسه ای با حضور مسئولین هیئت شنای و نجات غریق استان و هیئت شنای شیراز و مدیران مهد کودک هایی که دارای استخر میباشد مورخ 7/5/94 در محل اطاق جلسات

مسئولین هیئت ضمن خوش آمد گویی به مدعوین مسائلی را در خصوص ایمنی در آب و حضور مداوم منجی غریق در این مکانها و همچنین طریقه آموزشی شنا با توجه به سن افراد و ابعاد استخر از لحاظ فنی عنوان نمودند و در ادامه در خصوص اخذ پروانه فعالیت استخر که همه ساله میبایستی تمدید گردد راهنمائی های لازم انجام گرفت و در پایان طبق بخشنامه وزارت ورزش و فدراسیون شنای جمهوری اسلامی ایران که کلیه استخرهای سراسر کشور میبایستی بصورت مجزا دارای تیم شنا بوده و در رقابتهای بین استخری شرکت داشته باشند مقرر گردید که تیمهای خود را جهت حضور در مسابقات لیگ استخری با آماده سازی به هیئت شنای شیراز اعلام نمایند، قابل ذکر است که مدیران محترم مهدکودک پیوند، جوانه ها، درخشش، گنجینه ها، آفتاب و مهتاب در جلسه مزبور حضور داشته و در پایان مسئولین به کلیه سوالهای فنی مدیران پاسخ کامل و راهنمائی های لازم را مبذول داشتند.

بازگشت به بالا