برگزاری مسابقات شنای استان فارس

  • نوشته شده توسط 

هیئت شنای استان فارس در نظر دارد مسابقات شنای استانی خود را در تاریخ های 94/5/16 در بخش بانوان و 94/5/27 در بخش آقایان برگزار نماید.

هیئت شنای استان فارس در نظر دارد با توجه به اعلام موافقت فدراسیون محترم شنای جمهوری اسلامی ایران، مسابقات شنای استانی خود را در تاریخ های 94/5/16 در بخش بانوان و 94/5/27 در بخش آقایان برگزار نماید.

از آنجا که برگزاری مسابقات استانی طبق بخشنامه شماره 1958/ 260 مورخه 94/4/1 از این به بعد می بایست با هماهنگی فدراسیون شنای کشور انجام گردد.لذا استانهای همجوار که تاکنون مسابقات استانی خود را انجام نداده اند و تمایل به شرکت در این مسابقات رسمی را دارند می رساند حداکثر تا روز دوشنبه مورخه 94/5/12 آمادگی تیم های خود را به هیئت شنای استان فارس جهت برنامه ریزی اعلام نمایند.

بازگشت به بالا