دستورالعمل برگزاري مسابقات قهرمانی شناي استان فارس

  • نوشته شده توسط 

هيئت شناي استان فارس در نظر دارد، يک دوره مسابقه شنا در گروههای سنی مختلف در2 بخش پسران و دختران، به شرح جداول ذیل برگزار نماید.خواهشمند است ب

هيئت شناي استان فارس در نظر دارد، يک دوره مسابقه شنا در گروههای سنی مختلف در2 بخش پسران و دختران، به شرح جداول ذیل برگزار نماید.خواهشمند است با توجه به مفاد بخشنامه اعلام آمادگی و تعداد نفرات هر گروه سنی در بخش پسران و دختران را کتبا تا تاریخ پنج شنبه 1/5/94 به هیئت شنای استان اعلام نمایید

محل برگزاری مسابقات : شیراز – ابتدای خیابان چمران –استخربین المللی انقلاب

محل اسکان پسران : شيراز- سه راه آستانه- جنب آموزش و پرورش ناحیه 3- خوابگاه شهید حمزه

محل اسکان دختران: شیراز: بلوار مدرس- کوی زهرا- خوابگاه 22 بهمن

چگونگی برگزاری مسابقات: مسابقات به صورت نهایی برگزار می شود.

کنگره مسابقات پسران: دوشنبه  26/5/93 راس ساعت 21 در خوابگاه

کنگره مسابقات دختران: روز شنبه  17/5/93  ساعت 8 صبح در دفتر استخر انقلاب

دستور جلسه:

 1- تلاوت قرآن    2- خیر مقدم    3-انتخاب اعضای کمیته های فنی و انضباطی مسابقات 5 نفر می باشند که 3 نفر از طرف هیئت استان و 2 نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آرا خواهد بود.

امور مالی: (غذا ، اسکان)  به عهده ی هيئت استان و اياب و ذهاب به عهده  تیم های شرکت کننده می باشد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مدارک لازم:

1-همراه داشتن اصل و کپی شناسنامه یا گواهی اشتغال به تحصیل

2-صورت اسامی تیمهای شرکت کننده که به تایید (مهر و امضا) اداره ورزش و جوانان شهرستان رسیده باشد.

3- 1 قطعه عکس به منظور صدور کارت شرکت در مسابقه

4- کارت بیمه پزشکی ورزشی (1394)

5- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه3 و پروانه  فعالیت سال 94 برای مربیان تیم های شرکت کننده در بخش پسران و دختران الزامی می باشد.

6- کلیه مدارک مربوط به شرکت کنندگان جهت صدور کارت  و برگ ارنج تیمی در بخش پسران و دختران می بایست تا تاریخ یکشنبه 4/5/93 ساعت 12 صبح تحویل دفترهیئت استان گردد.در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری به عمل می آید.

مقررات فنی و شرایط برگزاری مسابقات:

1-تعداد نفرات تیم های شرکت کننده چه در بخش پسران و دختران در تمامی رده های سنی حداکثر 5  نفر، در ضمن برای تمام  رده های سنی دو مربی و یک سرپرست  در نظر  گرفته شود.

2- تیم شیراز به علت کثرت شناگران 2 تیم در این مسابقه شرکت می دهد ( شیراز A و شیراز B).

3- به تیم اول شیراز (شیراز A ) امتیاز تیمی و امتیاز انفرادی تعلق  می گیرد. شناگران تیم شیراز( B)در صورتی که موفق به کسب مقام انفرادی  و تیمی شوند به آنها مقام مشترک تعلق می گیرد. امتیازات کلی تیم شیراز ( B)محاسبه نمی گردد.

4- مسابقات مطابق آخرین قوانین ومقررات بین المللی شنا برگزارخواهد شد.

5- کلیه رشته ها بصورت نهایی برگزار میشود.

6- محدودیتی براي شرکت شناگران شهرستانی در رشته هاي انفرادي و تیمی وجود ندارد.

7- درهرماده تنها 2 نفرازهر شهرستان حق شرکت درمسابقات انفرادي را دارند.

8- شناگران فقط درگروه سنی خود مجاز به شرکت می باشند.

9- به مقام اول تا سوم هرماده حکم ومدال تعلق می گیرد.

10- به تیم های اول تا سوم هر رده سنی جداگانه کاپ قهرمانی اهدا خواهد شد.

11- درصورت داشتن اعتراض حداکثر تا نیم ساعت پس از پایان مسابقه ی ماده مربوطه ،بصورت کتبی همراه با 500000 ریال الصاق شده به برگه اعتراض توسط سرپرست تیم به  سرداور تحویل گردد.

بازگشت به بالا