مسابقات جشنواره شیرجه گرامیداشت استاد حسین اعظمی آقایان - تیرماه 1394

  • نوشته شده توسط 

مسابقات جشنواره شیرجه گرامیداشت استاد حسین اعظمی در استخر بین المللی انقلاب با حضور 40 نفر از شیرجه روهای استان فارس در تمامی رده های سنی برگ

مسابقات جشنواره شیرجه گرامیداشت استاد حسین اعظمی آقایان - تیرماه 1394

به گفته روابط عمومی هیئت شنای استان فارس

مسابقات جشنواره شیرجه گرامیداشت استاد حسین اعظمی در استخر بین المللی انقلاب با حضور 40 نفر از شیرجه روهای استان فارس در تمامی رده های سنی برگزار گردید.

این مسابقات سه شنبه 9 تیرماه بصورت انفرادی برگزار گردید. که در پایان به کلیه شرکت کنندگان لوح یادبود و جوائز و به نفرات برتر حکم قهرمانی و مدال اهداء گردید.

نفرات برتر گروههای سنی:

گروه سنی  f

مقام اول: محمد جواد زاهدی           مقام دوم: محمدامین منصور آبادی            مقام سوم: پارسا شهشهانی

گروه سنی  E

مقام اول:  محمدعلی منصور آبادی              مقام دوم:  ایمان محمودی و رضا فتحی

گروه سنی D

مقام اول: حسن غلامی                      مقام دوم: امیر محمد جوکار                     مقام سوم:  ابوالفضل جوکاری

گروه سنی C

مقام اول: محمد مهدی برزو                   مقام دوم: حسین نام آور                          مقام سوم: عرفان کیا

گروه سنی  B

مقام اول: محمدجلیل زرین حقیقی             مقام دوم: محمد امین مهرآئین             مقام سوم: محمد مهدی مهر آئین

گروه سنی O

مقام اول: علیرضا شریفی                            مقام دوم: محمد کارگر                               مقام سوم: کیوان شعله

بازگشت به بالا