جابجایی رکورد" 4در100 متر مختلط تیمی" کشور

  • نوشته شده توسط 

رکورد 4در 100 متر مختلط تیمی توسط شناگران منتخب کشوری در رده سنی 14-13 درمسابقات جام فجر پارسیان جابه جاشد.

 به گزارش روابط عمومی هیات شنا، شیرجه و واترپلو فارس،امیرمحمد عزیزی مقدم از البرز ، آرمان صیدی  از کرمانشاه ، پارسا حکمت  از فارس و علی رضا یاوری از اصفهان ، اعضاء تیم منتخب شنای کشور درماده 4در 100 متر  مختلط تیمی بودند.

این شناگران موفق شدند رکورد چهار دقیقه و 16 ثانیه و 59 صدم ثانیه را ثبت کنند و بدین وسیله رکورد قبلی این ماده را به میزان سه ثانیه و 33 صدم ثانیه بهبود دهند.

بازگشت به بالا