مسابقات شنا جام رمضان در شهرستان فسا با معرفی نفرات برتر به پایان رسید

  • نوشته شده توسط 

نتایج مسابقات جام رمضان

زیر ۸سال در مجموع امتیازات۳مواد کرال سینه، پشت،قورباغه
۱-محمد امین ظریف  ۲-طاهاجمالی  ۳-محمدطاهاشرفی کیش ۴_محمدیاشاربلاغی

متولدین۸۷ درمجموع امتیازات ۳مواد کرال سینه قورباغه و پروانه
۱-آریا زنگنه ۲-طاهاپیشقدم  ۳ -ابوالفضل صلح طلب  ۴-امیرحسین گلشنی


متولدین۸۶ درمجموع امتیازات ۳موادکرال سینه قورباغه وپروانه
۱-محمد جواد صالحیان       ۲-سپهرارجمند    ۳-امیرحسین قاسمیان

متولدین۸۵در مجموع امتیازات،کرال سینه،قورباغه،پروانه
۱-مرتضی خوش سیما    ۲-مانی روستایی    ۳-امیرمحمد خوش سیما ۴-امیر حسین عاطفی

متولدین ۸۴درمجموع امتیازات کرال سینه،قورباغه،پروانه
۱-پوریا قهرمانی   ۲-احمدرضا سلیمانزاده   ۳-علیرضا عزیزی     ۴-سینا جمالی

متولدین ۸۳و۸۲
در مجموع امتیازات ۳مواد کرال سینه،قورباغه،پروانه
۱-رضاصادقی    ۲-آرش تهمتن    ۳-حسین متقی فر

بازگشت به بالا