پايان رقابت هاي ليگ شناي قهرماني باشگاه هاي شيراز با معرفي نفرات و تيم هاي برتر

  • نوشته شده توسط 

رقابت هاي ليگ شناي قهرماني باشگاه هاي شيراز با معرفي نفرات و تيم هاي برتر به پايان رسيد. رييس هيات شنا ،شيرجه و واترپلوي فارس گفت:

در اين رقابت ها كه در دو مرحله رفت و برگشت به ميزباني باشگاه هاي احسان و مخابرات برگزار شد 130شناگر نونهال و نوجوان بايكديگر به رقابت پرداختند.

شهرام كمال زاده افزود:اين رقابت ها در رده هاي سني زير 8سال ،9- 10سال ،11-12سال و 13-14 و در مواد 50و 100متر آزاد ،50متر قورباغه و 50متر پروانه برگزار شد.

وي تصريح كرد: دو تيم برتر هر رده سني  به رقابت هاي ليگ شناي استان  كه 7بهمن ماه با حضور 12تيم برتر استان در استخر بين المللي انقلاب شيراز برگزار مي شود   راه يافتند.

رييس هيات شنا ،شيرجه و واترپلوي فارس در پايان دور برگشت اين رقابت ها در رده سني نونهالان (زير10سال ) تيم انقلاب به عنوان قهرماني دست يافت و تيم هاي  ايثار و احسان  نيز دوم و سوم شدند.

وي تصريح كرد: در رده سني نوجوانان ( بالاي 11 سال )نيز تيم تيم انقلاب به عنوان قهرماني دست يافت و تيم هاي  ايثار و مخابرات نيز دوم و سوم شدند.

كمال زاده همچنين در تشريح نتايج انفرادي نيز گفت: در رده سني زير 8سال و در مواد 50متر آزاد ،50متر قورباغه و 50متر پروانه در مجموع امتيازات مهدي گل آذر از باشگاه ايثار به عنوان نخست دست يافت و كيان قامتي از باشگاه ايثار و محمد مهدي غلامي نيز از باشگاه مخابرات به ترتيب دوم و سوم شدند.

وي همچنين به نفرات برتر رده 9-10سال اشاره كرد و گفت: در اين رده سني نيز كه در مواد 100متر آزاد ،50متر قورباغه و 50متر پروانه برگزار شد به ترتيب بنيامين بانشي و آيدين لوا هردو از باشگاه انقلاب و اميرحسين زارع نيز از باشگاه مخابرات  عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

رييس هيات شنا ،شيرجه و واترپلوي فارس در ادامه با اشاره به نتايج انفرادي رده سني 11-12سال گفت: در اين رده سني نيز كه در مواد 100متر آزاد ،50متر قورباغه و 50متر پروانه برگزار شددر مجموع امتيازات ،پارسا فلامكي و آرين صادقي هردو از باشگاه انقلاب و ابوالفضل پارسايي از باشگاه مخابرات به عناوين اول تا سومي اين رده سني دست يافتند .

وي همچنين از عنوان نخست سينا جمالي فرد از باشگاه ايثار در رده سني 13-14سال خبر داد و گفت: در اين رده سني محمد حسيني از باشگاه انقلاب و سينا ايوب زاده از باشگاه مخابرات نيز عناوين بعدي را كسب كردند.

كمال زاده از دست اندركاران اين مسابقات بويژه تيم داوري ،ناظران و نيز مربيان و شناگران و باشگاه هاي شركت كننده قدرداني كرد.

در پايان دور برگشت رقابت هاي شناي قهرماني ليگ باشگاه هاي شيراز با اهداي جام و حكم قهرماني از تيم ها و نفرات برتر تجليل شد.

بازگشت به بالا