پايان دوربرگشت ليگ شناي فارس در بخش بانوان در مناطق جنوب و شمال استان

  • نوشته شده توسط 

نائب رييس سرپرست هیات شنا شیرجه وواترپلوی استان فارس ازبرگزاری دوربرگشت رقابتهای لیگ شنای فارس جام خلیج فارس دربخش بانوان به میزبانی شیراز

به گزارش روابط عمومی هیات شنا،شیرجه و واترپلوی فارس ،فروزنده زرآور  افزود: این رقابتها در رده هاي سني نونهالان در مواد 50متر آزاد و50متر قورباغه و 50متر پروانه و 50*4 متر مختلط تیمی ورده های سنی نوجوانان در مواد 100متر آزاد،100مترقورباغه و 50متر پروانه و 50*4 مختلط تیمی در شیراز برگزار شد.

وی ارتقای سطح کمی و کیفی شنای شهرستانها،شناسایی استعدادهای رده های سنی پایه و افزایش سطح آمادگی شناگران را از اهداف برگزاری لیگ شنا اعلام کرد. و از شهرستانهای میزبان مسابقات و کادر داوری و عزیزانی که در برگزاری مسابقات همکاری داشتند تشکر و قدردانی نمودند.

 نایب رئیس هیات شنااستان فارس تصريح كرد:مسابقات از نظر کمی و کیفی از سطح بسیار خوبی برخوردار بود و با توجه به استقبال خوب شناگران در منطقه جنوب ، باحضور80شناگر از شهرستانهاي فسا،گراش جوان ،آبشار اندیشه گراش واوز بصورت دوره ای رفت و برگشت برگزارشد.

زرآور اضافه كرد:دور رفت اين مسابقات  به میزبانی شهرستان فسا و دور برگشت به میزبانی شیراز برگزار شدكه در پايان دور برگشت  ،تيمهاي فسا ، گراش جوان ، ،آبشار اندیشه گراش، اوز به ترتيب رده هاي هاي اول تا چهارم و در رده سنی نونهالان و نوجوانان  را به خود اختصاص دادند.

وي در تشريح نتايج انفرادي اين منطقه نيز گفت: در رده سني زير 8 سال زهرا صلح طلب ازفسا،رمیصا جنگجو از اوزو آنا رستمی از آبشار اندیشه گراش عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

سرپرست مسابقات افزود:در رده سني 9-10سال نيز اسما حسنی از گزاش جوان ، زهرا تقی پور از فسا  و زهرا قهرمانی از فسا عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

وي تصريح كرد : در رده سني 11-12سال  ،نگار کریمی از فسا ،کیانا کدیور از فسا و نگار واحدی از گراش جوان  عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

وي همچنين در تشريح  نتايج انفرادي رده سني 13-14سال منطقه جنوب در دور برگشت نيز گفت: در اين رده سني نيز انسیه حسنی از گراش جوان ،رویا کریم زاده از گراش جوان و و رها رعیت پیشه از فسا به عناوين اول تا سوم دست يافتند.

 

نائب رييس سرپرست هیات شنا شیرجه و واترپلوی استان فارس با اشاره به اينكه دور دوم رقابت لیگ شنای بانوان در منطقه شمال نیز همزمان با منطقه جنوب به میزبانی شیراز برگزارشد افزود:با توجه به استقبال از مسابقات لیگ شنای فارس در گروه شمال، كه باحضور70شناگر از شهرستانهاي آباده،سپیدان،مرودشت،خرم بید برگزار شد اين رقابت ها در اين گروه بصورت دوره ای رفت و برگشت برگزارو در دور رفت به میزبانی شهرستان سپیدان برگزار كه در پايان دور برگشت در رده سنی نونهالان ( 8 و زیر 8 سال و 9-10 سال) ،تيمهاي سپیدان،آباده،خرم بید به ترتيب رده هاي هاي اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.و در رده سنی نوجوانان( 11-12 سال و 13-14 سال) تیمهای سپیدان،آباده،مرودشت به ترتیب رده های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

وي در تشريح نتايج انفرادي اين منطقه نيز گفت: در رده سني زير 8 سال شیما حسینی از خرم بید ،گلسا صداقت کیش از آباده و  فاطمه تجلی از سپیدان عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

سرپرست مسابقات افزود:در رده سني 9-10سال شیدا فرجی از سپیدان، فاطمه سادات حسینی از آباده  و حنانه کدیور از آباده عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

وي تصريح كرد : در رده سني 11-12سال  ،حدیث نعمت الهی از آباده ،سیده کیمیا سعادت از سپیدان و محدثه دهقان فارسی از مرودشت  عناوين اول تا سوم را كسب كردند.

سرپرست مسابقات افزود:از هر منطقه 2 تیم برتربه مسابقات لیگ برترشنا استان که در شیراز برگزار می گردد راه خواهند یافت.

وی از میزبانی شهرستانهای سپیدان و فسا ،همچنین از کلیه داوران و عوامل اجرائی که در برگزاری مسابقات همکاری نمودند تشکر و قدردانی كرد.

بازگشت به بالا