ارتقاي توان فني شناگران و مربيان فارس در دستور كار سرمربي تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران

  • نوشته شده توسط 

سرپرست هيات شنا،شيرجه و واترپلوي فارس از همكاري سرمربي تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران با اين هيات در بخش ارتقاي فني شناگران و مربيان خبردا

شهرام كمال زاده در جلسه با مربيان تيم هاي منتخب شناي استان گفت: با مذاكرات انجام شده با فدراسيون شنا و هماهنگي هاي انجام شده با آقاي عباسعلي كشتكار سرمربي شيرازي تيم ملي شنا قرار شد ايشان همزمان با تصدي گري مسوليت خطير تيم ملي ،  پذيرش مسوليت كميته فني هيات شنا،شيرجه و واترپلو  استان فارس  ،در جهت ارتقاي وضعيت شنا ي استان از مشاوره ايشان بهره مند شويم .

وي با اشاره به جايگاه برتر شناي فارس در سال هاي نه چندان دور گفت: متاسفانه در پنج سال اخير اين جايگاه به شدت تنزل يافته و استاني كه در گذشته نفرات زيادي در تيم هاي ملي داشت و نيز سكوهاي قهرماني مسابقات كشوري در اختيار شناگران فارس بود الان جايگاه مناسبي در اين ورزش ندارد.

 سرپرست هيات شنا،شيرجه و واترپلوي فارس با اشاره به برنامه ريزي هاي انجام شده براي بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي شناي استان گفت: در همين راستا يكي از برنامه هاي مهم هيات در دور جديد فعاليت ها ،بازگرداندن بزرگان و چهره هاي شاخص ،تاثيرگذار  و پيشكسوت شناي فارس به ميدان بود كه دعوت از آقاي كشتكار كه از مربيان خوشنام شناي آسيا هستند و سال ها در زمينه ارتقاي جايگاه شناي استان فارس  تلاش كرده اند نيز در همين راستا صورت گرفته است.

وي با قدرداني از سرمربي تيم ملي شناي فارس براي قبول مسوليت فني هيات شنا،شيرجه و واترپلوي فارس گفت: ايشان به علت شناخت بالا از وضعيت شناي استان مي توانند ما را در ارتقاي وضعيت موجود و نيز رسيدن به جايگاه گذشته شنا مشاوره و ياري رسانندو بدون ترديد دستيابي به جايگاه نخست استان در شنا در يك برنامه ميان مدت دور از دسترس نيست.

كمال زاده بربهره گيري از ديدگاهها و نظرات فني و كارشناسي عباسعلي كشتكار در رده هاي مختلف سني و تيم ها تاكيد كرد و گفت: در مدت حضور ايشان در شيراز كه در مقاطع مختلف سال  انجام خواهد شد بايد از ايشان نهايت استفاده انجام شود.

سرمربي تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران وحدت و همدلي در بين مربيان ، شناگران و پيشكسوتان  را رمز اصلي تعالي و پيشرفت شناي استان و دستيابي مجدد به جايگاه برتر گذشته اعلام كرد.

عباسعلي كشتكار در دوره آموزشي ارتقاي فني  مربيان تيم هاي منتخب شناي فارس  با بيان اينكه با توجه به ظرفيت ها و توانمدي هاي موجود در شيراز و فارس ، جايگاه فعلي شناي فارس در كشور به هيچ وجه شايسته استان نيست گفت: شناي فارس كه در سالهاي متمادي عنوان نخست و برتر كشور را در اختيار داشت و سكوهاي قهرماني متعلق به شناگران اين استان بود در حال حاضر جزء استانهاي متوسط است و در ركورد ها بصورت معدود شناگران اين استان حضور دارند.

وي افزودك در گذشته حداقل 50 يا 60درصد از تركيب تيم ملي شنا متعلق به  ورزشكاران فارس بود اما در حال حاضر به ندرت شناگران استان در تركيب تيم ملي قراردارند.

سرمربي تيم ملي شناي جمهوري اسلامي ايران با اشاره به آغاز همكاري خود با كادر جديد هيات شنا،شيرجه و واترپلوي استان فارس گفت: اميدوارم با همكاري مربيان توانمند و خوش فكر استان و با وحدت و همدلي بتوانيم جايگاه گذشته شناي فارس را احيا كنيم وي بر توجه اصولي به رده هاي سني پايه و برنامه ريزي دقيق براي تقويت  اين رده ها تاكيد كرد وگفت:معتقدم علاوه بركشف استعدادها كه كار مهمي است ،پرورش و حمايت و حفظ اين استعدادها  مهمتر است و بايد با در نظر گرفتن برنامه هاي جامع آموزشي و فني اين مهم انجام شود.كشتكار در ادامه توسعه سخت افزاري را از ملزومات مهم پيشرفت جايگاه شناي فارس اعلام كردوگفت:يكي از مهمترين مباحث در اين بخش ،وجود امكانات بويژه استخر است كه خوشبختانه با حمايت هاي مديركل ورزش و جوانان و در اختيار قراردادن امور مربوط اداره به استخر انقلاب به هيات شناي استان ،بستر مناسبي براي بهره مندي بهتر تيم هاي شناي فارس از اين امكانات فراهم شده است.

وي اظهار اميدواري كرد: شناي فارس بتواند در يك برنامه ميان مدت 2ساله به سطح اول شناي كشور بازگردد و پس از آن نيز هدف گذاري شده كه شناگران بتوانند با ركورد هاي مناسب سكوهاي آسيايي و حتي مسابقات جهاني را تصاحب كنند.

بازگشت به بالا