اولين دوره مسابقات شنا بانوان شهرستان خنج

  • نوشته شده توسط 

اولين دوره مسابقات شنا بانوان شهرستان خنج با حضور ٥٠شناگر در استخر سرپوشيده اميد برگزار گرديد

اين دوره از مسابقات در ماده هاي ٢٥متر كرال،٥٠متر كرال،٢٥متر قورباغه،٢٥متر پروانه برگزارگرديد و در پايان به شركت كنندگان مدال و حكم اهدا گرديد


بازگشت به بالا