جشنواره شنای پسران

  • نوشته شده توسط 

بر اساس جلسه و تایید کمیته فنی شنا استان فارس جشنواره 20 آبان ماه

✅✅جشنواره شنای پسران
بر اساس جلسه و تایید کمیته فنی شنا استان فارس جشنواره 20 آبان ماه
در دونوبت صبح 8تا11 و عصر 17تا19
به شرح ذیل انجام خواهد گرفت:
◀️رده های سنی 1387 به بالا  50 متر آزاد و 50 متر پشت فقط صبح
◀️رده سنی 1386
صبح:50 متر پشت.پروانه.قورباغه
عصر:100 متر آزاد
◀️رده سنی 1385:
صبح:100 متر پشت و قورباغه و 50 متر پروانه
عصر:100 متر آزاد
◀️رده سنی 1384.83:
صبح:100 متر پشت،قورباغه و پروانه
عصر :100 متر آزاد
◀️رده سنی 1382.81 :
صبح :100 متر پشت،قورباغه و پروانه
عصر :100 متر آزاد
مسابقات به صورت جشنواره ای برگزار میگردد و نفرات برتر فقط اعلام خواهند شد بدون دریافت مدال اما جوایزی به رسم یادبود به همگی تعلق خواهد گرفت.

بازگشت به بالا