جلسه هم اندیشی روسای شهرستانهای کشور جهت برنامه ریزی مسابقات شنای کشور

  • نوشته شده توسط 

جلسه هم اندیشی روسای شهرستانهای کشور جهت برنامه ریزی مسابقات شنای کشور ومنطقه استانها درتهران مورخ 12:4:95با حضور ریاست فدراسیون جمهوری اسلام

جلسه هم اندیشی روسای شهرستانهای کشور جهت برنامه ریزی مسابقات شنای کشور ومنطقه استانها درتهران مورخ 12:4:95با حضور ریاست فدراسیون جمهوری اسلامی ایران  جناب اقای رضوانی واقای کرمی مسعول کمیته فنی فدراسیون و اقای پذیرفته مسعول کمیته شهرستانها اقایان خا ک بان کیوان رحمت خدا اذربایجان غربی محمود ارامی شیرجه کاوه کرمی کرمان   در محل فدراسیون شنا

بازگشت به بالا