پایان کلنیک طلایی مربیگری شناوشرکت سرکارخانم لیلا زرآور

  • نوشته شده توسط 

پایان کلنیک طلایی مربیگری شنا و شرکت سرکار خانم لیلازراور دراین دوره که در تهران زیر نظر فدراسیون شنای جمهوری اسلامی با حضور استاد خبازیان بر گزار گردید

بازگشت به بالا