درخشش فدراسیون شنا در ارزیابی وزارت ورزش

وزارت ورزش و جوانان در گزارشی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی را در سال ۹۳ اعلام کرد که بنا بر این گزارش فدراسیون شنا در مجموع سه محور مورد بررسی ب

وزارت ورزش و جوانان در گزارشی عملکرد فدراسیون‌های ورزشی را در سال ۹۳ اعلام کرد که بنا بر این گزارش فدراسیون شنا در مجموع سه محور مورد بررسی بعد از کشتی در رده دوم قرار گرفت و در بخش توسعه ورزشی نیز اول شد.

بازگشت به بالا