مسابقات شنای گرامیداشت هفته تربیت بدنی با اعلام نفرات برتر به پایان رسید

مسابقات شنای گرامیداشت هفته تربیت بدنی با اعلام نفرات برتر به پایان رسید

شهرام کمال زاده رئیس هیات شنای استان فارس با اعلام ان خبر افزود: هیات شنای استان فارس به مناسبت هفته تربیت بدنی اقدام به برگزاری مسابقه شنای گرامیداشت هفته تربیت بدنی استان فارس با حضور بیش از 220 شناگر پسر از 12 شهرستان استان فارس نمود.

این مسابقات در چهاررده سنی زیر 10 سال، 12-11 سال، 14-13 سال و بالای 15 سال و در هفت رشته 50 متر پروانه، 50 متر پشت، 50 متر قورباغه، 100 متر آزاد، 100 متر پشت، 100 متر قورباغه و 50*4 مختلط تیمی به مدت یک روز در شیراز برگزار گردید و نتایج زیر بدست آمد:

 

در رشته 50 متر پروانه:

در رده سنی 15+ سال آرین علیایی از تیم شیراز ب به مقام اول، علی دهقان سعدی از تیم شیراز الف مقام دوم و علی مطهری فرد از تیم کازرون به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 14-13 سال پارسا فلامکی از تیم شیراز الف به مقام اول، جواد ظریف خواه از تیم شیراز الف مقام دوم و نیما یزدانی از تیم آباده به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 12-11 سال محمدرضا مرادی از تیم شیراز الف به مقام اول، آرمان فرخی از تیم آباده مقام دوم و امیر حسین زارع از تیم شیراز ب به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی زیر 10 سال محمدحسین فلاح از تیم مرودشت به مقام اول، امیرحسن نظری از تیم شیراز الف مقام دوم و امیرمحمد سجادیان از تیم مرودشت به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 50 متر پشت:

در رده سنی 12-11 سال یاسین پناهیان از تیم شیراز الف به مقام اول، بنیامین بانشی از تیم شیراز الف مقام دوم و سهیل جوانمردی از تیم شیراز ب به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی زیر 10 سال سپهر فراحی از تیم شیراز الف به مقام اول، علی پذیرش از تیم شیراز الف مقام دوم و محمدحسین فلاح از تیم مرودشت به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 50 متر قورباغه:

در رده سنی 12-11 سال علیرضا کاووسی از تیم شیراز الف به مقام اول، امیرحسین زارع از تیم شیراز ب مقام دوم و ارشان مغربی از تیم شیراز الف به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی زیر 10 سال امیرحسین سجادیان از تیم مرودشت به مقام اول، سپهر فراحی از تیم شیراز الف مقام دوم و محمدحسین فلاح از تیم مرودشت به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 100 متر آزاد:

در رده سنی 15+ سال آروین صارمی از تیم شیراز ب به مقام اول، سیدمحمد حسینی از تیم شیراز الف مقام دوم و سینا جمالی فر از تیم شیراز الف به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 14-13 سال مهدی صادقی فرد از تیم گراش به مقام اول، احمد شفیعی از تیم آباده مقام دوم و سینا رضایی از تیم فیروزآباد به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 12-11 سال سینا پناهیان از تیم شیراز الف به مقام اول، علیرضا کاووسی از تیم شیراز الف مقام دوم و سهیل جوانمردی از تیم شیراز ب به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی زیر 10 سال امیرحسین نظری از تیم شیراز الف به مقام اول، امیرمحمد سجادیان از تیم مرودشت مقام دوم و محمدحسین فلاح از تیم مرودشت به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 100 متر پشت:

در رده سنی 15+ سال ارسلان زارعی از تیم شیراز الف به مقام اول، آروین صارمی از تیم شیراز ب مقام دوم آرش سیاوش پور از تیم شیراز ب به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 14-13 سال رادین نوشاد از تیم شیراز الف به مقام اول، جواد پارسا فلامکی از تیم شیراز الف مقام دوم و ابوالفضل پارسایی از تیم شیراز ب به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 100 متر قورباغه:

در رده سنی 15+ سال آرین علیایی از تیم شیراز ب به مقام اول، آرش آراسته از تیم شیراز الف مقام دوم و علی دهقان سعدی از تیم شیراز الف به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 14-13 سال آرین صادقی از تیم شیراز الف به مقام اول، پویا سیادت پور از تیم شیراز الف مقام دوم و نیما یزدانی از تیم آباده به مقام سوم دست یافتند.

در رشته 50*4 مختلط تیمی:

در رده سنی 14-13 سال تیم شیراز الف به مقام اول، تیم شیراز ب به مقام دوم و تیم فسا به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی 12-11 سال تیمشیراز الف به مقام اول، تیم شیراز ب به مقام دوم و تیم آباده به مقام سوم دست یافتند.

در رده سنی زیر 10 سال تیم مرودشت به مقام اول، تیم شیراز الف به مقام دوم و تیم جهرم به مقام سوم دست یافتند.

 

 

بازگشت به بالا